Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

~ My golden dragon ~

My mind is away from this shithole city....
Fucking old-malakes don't respect anything we do!
Where is the new generation?
To wake up their parents!
And maybe later, 

to kill their grandparents in their sleep....

I want to fly away 

up to the mountains and burn all the selfish racists
with my golden dragon....


~ Κώτσος, 21/6/14 ~

Thy Raven Wings by MelezAW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου